Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VNĐ)

Giá thẻ 10 lần

Trẻ hóa chân bằng Paraffin

420,000

tặng thêm 2 buổi

Trẻ hóa tay bằng Paraffin 380,000 tặng thêm 2 buổi
Đắp mặt nạ Paraffin chống lão hóa cho chân   tặng thêm 2 buổi
Đắp mặt nạ Paraffin chống lão hóa cho tay   tặng thêm 2 buổi