Trang chủ No Category Đặc trị mụn


I.Thời gian học:
 Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian 1-2 tuần 

II. Nội dung đào tạo:
1. Lý thuyết: Cách nhận viết và điều trị các loại mụn: mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn mủ, mụn bọc, mụn thịt
2. Nghiệp vụ điều trị các loại mụn

III. Kiểm tra tay nghề, đánh giá và cấp chứng chỉ
Kết thúc khóa học, học viên sẽ trải qua kỳ thi đánh giá và được cấp chứng chỉ theo trình độ

Chứng chỉ có giá trị tòan quốc và quốc tế đảm bảo cho học viên có đủ trình độ làm việc tại bất 
kỳ Spa nào.