I.Thời gian học:
 Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian 1-2 tuần 

II. Nội dung đào tạo:
1. Lý thuyết : Cách nhận biết nám, các phương pháp điều trị phù hợp với từng loại nám 
2. Nghiệp vụ đặc trị nám:

  + Điều trị nám bề mặt 

  + Điều trị nám chân sâu 

  + Điều trị các tình trạng nám hỗn hợp

III. Kiểm tra tay nghề, đánh giá và cấp chứng chỉ
Kết thúc khóa học, học viên sẽ trải qua kỳ thi đánh giá và được cấp chứng chỉ theo trình độ

Chứng chỉ có giá trị tòan quốc và quốc tế đảm bảo cho học viên có đủ trình độ làm việc tại bất 
kỳ Spa nào.