Trang chủ No Category Đặc trị sẹo lõm, sẹo rỗ – sử dụng công nghệ kim lăn


 

I.Thời gian học:
 Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian 1-2 tuần 

II. Nội dung đào tạo:
1. Lý thuyết: Cách nhận viết và điều trị các loại sẹo lõm, sẹo rỗ
2. Nghiệp vụ điều trị sẹo lõm, sẹo rỗ bằng công nghệ kim lăn

III. Kiểm tra tay nghề, đánh giá và cấp chứng chỉ
Kết thúc khóa học, học viên sẽ trải qua kỳ thi đánh giá và được cấp chứng chỉ theo trình độ

Chứng chỉ có giá trị tòan quốc và quốc tế đảm bảo cho học viên có đủ trình độ làm việc tại bất 
kỳ Spa nào