khuyến mãi 8-3


Triệt lông vĩnh viễn

Khái niệm “ Triệt lông” đã quá phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên mỗi trung tâm thẩm mỹ đều sở hữu một công nghệ triệt lông khác nhau và cho các kết quả khác nhau. Nguyên lý của việc  Triệt lông là “ triệt tiêu vĩnh viễn nang lông  không cho lông  phát triển trở lại”.

 Công nghệ được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá là tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay  là Công nghệ Miracle 5G mà Placencare Spa& Clinic đang sở hữu : Triệt lông vĩnh viễn không đau, hiêu quả tuyệt đối.

 

Các dịch vụ triệt lông vĩnh viễn