I.Thời gian học:
 Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian 1-2 tuần 

II. Nội dung đào tạo:
1. Lý thuyết : Tìm hiểu nguyên nhân gây giảm béo , các phương pháp giảm béo
2. Nghiệp vụ giảm béo bằng phương pháp thông kinh lạc 
3. Nghiệp vụ giảm béo bằng công nghệ cao: Công nghệ giảm béo vĩnh viễn bằng sóng siêu âm cường độ cao và công nghệ giảm béo vĩnh viễn bằng nhiệt lạnh

III. Kiểm tra tay nghề, đánh giá và cấp chứng chỉ
Kết thúc khóa học, học viên sẽ trải qua kỳ thi đánh giá và được cấp chứng chỉ theo trình độ

Chứng chỉ có giá trị tòan quốc và quốc tế đảm bảo cho học viên có đủ trình độ làm việc tại bất 
kỳ Spa nào.