Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm đặc trị se khít lỗ chân lông


 

Tên dịch vụ

Giá bán lẻ 1 lần (VNĐ)

Giá thẻ 3 – 4  lần

Giá thẻ 6 – 8 lần Giá thẻ 10 lần
Đặc trị se khít lỗ chân lông bằng E-light 3,000,000   1,800,000  
Đặc trị se khít lỗ chân lông bằng Kim lăn 3,000,0000 2,700.000 2,200,000 2,000,0000
Đặc trị se khít lỗ chân lông công nghệ ALG 1,100,000 1,000,000 900,000