Tên dịch vụ

Giá lẻ (VND)

KM khi mua 3 – 4 lần 

KM khi mua 5 – 6 lần KM khi mua 10 lần
Giá lẻ 1 lần % ưu đãi Thực trả % ưu đãi Thực trả % ưu đãi Thực trả

Đặc trị mụn bằng công nghệ E-light 

2,000,000

20%

1,600,000

25% 1,500,000 30% 1,400,000

Đặc trị mụn công nghệ ALG cấp 1

1,300,000

20%

1,040,000

25% 975,000 30% 910,000
Đặc trị mụn công nghệ ALG cấp 2 2,100,000 20% 1,680,000 25% 1,575,000 30% 1,470,000
Đặc trị mụn công nghệ ALG cấp 3 3,200,000 20% 2,560,000 25% 2,400,000 30% 2,240,000
Đặc trị mụn công nghệ ALG cấp 4 4,200,000 20% 3,360,000 25% 3,150,000 35% 2,940,000
Đặc trị mụn bằng mặt nạ kháng viêm  850,000         Mua 10 tặng 2  
Đặc trị mụn cám, thanh tẩy và giải tỏa tắc nghẽn  460,000         Mua 10 tặng 2