Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm đặc trị nám & tàn nhang


 

Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VNĐ)

KM khi mua 3 – 4 lần

KM khi mua 6 – 8 lần KM khi mua 10 lần
  % ưu đãi Thực thanh toán % ưu đãi Thực thanh toán % ưu đãi Thực thanh toán

Đặc trị nám bằng công nghệ E-light

5,000,000

20%

4,000,000

25% 3,750,000 30% 3,500,000
Đặc trị nám bằng công nghệ Cosmelan     15,500,000            
Đặc trị nám bằng công nghệ Red peel    3,000,000 20% 2,400,000 25% 2,250,000 30% 2,100,000
Đặc trị tàn nhang bằng công nghệ E-light     3,000,000 20% 2,400,000 25% 2,250,000 30% 2,100,000
Đặc trị tàn nhang bằng công nghệ Cosmelan    15,500,000            
Đặc trị tàn nhang bằng công nghệ Red peel    3,000,000 20% 2,400,000 25% 2,250,000 30% 2,100,000