Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm đặc trị nhăn và nâng cơ


 

   

Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VND)

Giá thẻ 3 -4 lần

Giá thẻ 6 -8 lần

Giá thẻ 10 lần

Đặc trị xóa nhăn và căng da bằng RF                  3,000,000   1,800,000  
Đặc trị nhăn và nâng cơ bằng Kim lăn                 3,000,000 2,700,000 2,200,000 2,000,000

Đặc trị  thon gọn mặt và cằm bằng công nghệ Cavilipo

1,500,000

1,350,000

     1,200,000       1,000,000

Đặc trị lão hóa vùng cổ bằng công nghệ E-light

1,500,000

1,350,000

   1,200,000     1,000,000

Đặc trị lão hóa vùng cổ bằng công nghệ Cavilipo

1,500,000

1,350,000

    1,200,000      1,000,000
Đặc trị lão hóa vùng ngực bằng công nghệ RF 1,500,000 1,350,000 1,200,000  1,000,000