Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm đặc trị rạn da


Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VNDD)

Giá thẻ 3 – 4 lần Giá thẻ 6 – 8 lần

Giá thẻ 10 lần

Đặc trị rạn da vùng bụng/đùi / mông

3,000,000

2,700,000 2,500,000

2,200,000