Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm đặc trị vùng mắt


 

Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VNĐ)

Giá thẻ 3 – 4 lần

Giá thẻ 6 – 8 lần Giá lẻ 10 lần
Đặc trị nhăn mắt bằng công nghệ Hight – vitaliont 700,000      

Đặc trị nhăn/thâm/bọng mắt bằng công nghệ RF

1,500,000

1,350,000

1,200,000 1,000,000

Đặc trị nhăn mắt bằng công nghệ MT Metatron