Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần

Giá thẻ 3 – 4 lần

Giá thẻ 6 – 8 lần

Giá thẻ 10 lần

Đặc trị trẻ hóa da bằng công nghệ E-light  3,000,000   1,800,000  
Đặc trị trẻ hóa da bằng công nghệ Red peel     2,900,000 2,500,000    
Đặc trị trẻ hóa da bằng công nghệ Cosmelan     15,500,000