Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm đặc trị viêm nang lông


 

Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VNĐ)

Giá thẻ 3 – 4 lần

Giá thẻ 6 – 8 lần Giá thẻ 10 lần

Đặc trị viêm nang lông cả tay bằng công nghệ E-light 

1,100,000

900,000

820,000 790,000

Đặc trị viêm nang lông 1/2 tay bằng công nghệ E-light 

800,000

800,000

750,000 700,000

Đặc trị viêm nang lông cả chân bằng công nghệ E-light     

1,100,000

950,000

900,000 830,000

Đặc trị viêm nang lông 1/2 chân bằng công nghệ E-light 

900,000

900,000

790,000 700,000

Đặc trị viêm nang lông cho cả lưng bằng công nghệ E-light 

1,100,000

950,000

900,000 830,000

Đặc trị viêm nang lông 1/2 lưng bằng công nghệ E-light 

900,000

900,000

790,000 700,000
Đặc trị viêm nang lông bằng muối biển chết