Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm đặc trị xóa sẹo


 

Tên dịch vụ

Giá lẻ (VNĐ)

KM khi mua 3 – 4 lần

KM khi mua 5 – 6 lần KM khi mua 10 lần
Giá lẻ 1 lần % ưu đãi Thực thanh toán % ưu đãi Thực thanh toán % ưu đãi  Thực thanh toán

Đặc trị xóa sẹo lõm bằng Kim lăn

3,000,000

20%

2,400,000

25% 2,250,000 30% 2,100,000

Đặc trị sẹo thâm bằng công nghệ Kim lăn 

   3,000,000 20%

2,400,000

25% 2,250,000 30% 2,100,000

Đặc trị sẹo thâm bằng Red peel

3,000,000

20%

2,400,000

25% 2,250,000 30% 2,100,000
Đặc trị sẹo rỗ bằng Kim lăn 3,000,000 20% 2,400,000 25% 2,250,000 30% 2,100,000