Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm Giảm béo – giảm cân


 

Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VNĐ)

Giá thẻ 3 – 4 lần

Giá thẻ 6 – 8 lần Giá thẻ 10 lần

Đặc trị giảm béo thông kinh lạc tòan bụng

1,000,000

 

  800,000
Đặc trị giảm béo bụng trên bằng công nghệ sóng siêu âm lan tỏa kép 1,200,000 1,050,000 970,000 950,000
Đặc trị giảm béo bụng dươi bằng công nghệ sóng siêu âm lan tỏa kép 1,800,000 1,550,000 1,400,000 1,250,000
Đặc trị giảm béo eo hông/ mông bằng công nghệ sóng siêu âm lan tỏa kép 1,500,000 1,350,000 1,200,000 1,000,000
Đặc trị giảm béo đùi  bằng công nghệ sóng siêu âm lan tỏa kép 3,000,000 2,750,000 2,500,000 2,250,000
Đặc trị giảm béo bắp tay  bằng công nghệ sóng siêu âm lan tỏa kép 1,500,000 1,350,000   1,000,000
Đặc trị giảm béo lưng  bằng công nghệ sóng siêu âm lan tỏa kép 3,000,000 2,750,000   2,250,000
Đặc trị giảm béo bụng trên bằng công nghệ đông hủy mỡ nhiệt lạnh        
Đặc trị giảm béo bụng dưới bằng công nghệ đông hủy mỡ nhiệt lạnh        
Đặc trị giảm béo eo hông/ mông bằng công nghệ đông hủy mỡ nhiệt lạnh        
Đặc trị giảm béo đùi  bằng công nghệ đông hủy mỡ nhiệt lạnh        
Đặc trị giảm béo bắp tay  bằng công nghệ đông hủy mỡ nhiệt lạnh        
Đặc trị giảm béo lưng  bằng công nghệ đông hủy mỡ nhiệt lạnh        

Đặc trị giảm cân ( làm kết hợp với liệu trình giảm béo)

300,000

 

  200,000

Đặc trị săn chắc vùng bụng trên công nghệ RF

1,200,000

1,050,000

970,000 950,000

Đặc trị săn chắc vùng bụng dưới công nghệ RF

1,800,000

1,550,000

1,500,000 1,300,000

Đặc trị săn chắc vùng eo/ hông công nghệ RF

1,500,000

1,350,000

1,200,000 1,100,000
Đặc trị săn chắc vùng đùi công nghệ RF 3,000,000 2,750,000 2,500,000 2,300,000
Đặc trị săn chắc vùng bắp chân công nghệ RF 1,500,000 1,350,000 1,200,000 1,100,000
Đặc trị săn chắc vùng bắp tay công nghệ RF 1,500,000 1,350,000 1,200,000 1,100,000
Đặc trị săn chắc vùng cổ/hoặc Ngực/hoặc cằm/nách/ công nghệ RF 1,500,000 1,350,000 1,200,000 1,100,000
Đặc trị săn chắc vùng mông công nghệ RF 3,000,000 2,750,000 2,500,000 2,250,000
Đặc trị săn chắc vùng lưng công nghệ RF 3,000,000 2,750,000 2,500,000 2,250,000