Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VNĐ)

Giá thẻ 3 – 4 lần

Giá thẻ 6 – 8 lần Giá thẻ 10 lần
Tắm trắng toàn thân công nghệ Nano Hàn Quốc 2,000,000   1.800,000 1,700,000

Tắm trắng từng vùng bằng công nghệ Nano Hàn Quốc

 

     

Tắm trắng toàn thân bằng sữa tươi và Yến mạch

1,000,000

 

950,000 900,000

Tắm trắng từng vùng bằng sữa tươi và Yến mạch

 

     

Kích trắng toàn thân công nghệ Nano Hàn Quốc

2,000,000

 

1,800,000 1,700,000

Kích trắng từng vùng bằng công nghệ Nano Hàn Quốc

 

     
Đặc trị làm trắng và chống thâm nách bằng Red peel        
Đặc trị xóa thâm từng vùng da sau tổn thương bằng Red peel        
Trị liệu dưỡng sau tắm trắng Kanato Nhật Bản toàn thân 1,200,000   1,100,000 1,000,000
Trị liệu dưỡng sau tắm trắng Kanato Nhật Bản cho từng vùng