Trang chủ Bảng giá dịch vụ Nhóm Triệt lông vĩnh viễn


Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 buổi (VNĐ)

Giá thẻ 3 – 4 lần

Giá thẻ 6 – 8 lần Giá thẻ 10 lần

Triệt lông vĩnh viễn mép

750,000

 

600,000  

Triệt lông vĩnh viễn cho mặt

1,000,000

 

800,000  

Triệt lông vĩnh viễn cho nách

1,000,000

 

800,000  

Triệt lông vĩnh viễn cả tay

1,700,000

 

1,360,000  

Triệt lông vĩnh viễn cho 1/2  tay

1,200,000

 

960,000  

Triệt lông vĩnh viễn cả  chân

 2,500,000

 

2,000,000  

Triệt lông vĩnh viễn cho đùi

1,700,000

 

1,360,000  

Triệt lông vĩnh viễn cho cẳng chân

1,700,000

 

1,360,000  

Triệt lông vĩnh viễn cho lưng

2,000,000

 

1,600,000  

Triệt lông vĩnh viễn cho ngực

1,000,000

 

800,000  

Triệt lông vĩnh viễn cho bụng

1,200,000

 

960,000  
   Triệt lông bikini 1,000,000   800,000