I.Thời gian học:
 Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian 1-2 tuần 

II. Nội dung đào tạo:
1. Lý thuyết về dịch vụ tắm trắng
2. Nghiệp vụ tắm trắng toàn thân:

   + Tắm trắng toàn thân bằng sữa tươi và yến mạch

   + Tắm trắng toàn thân bằng công nghệ Nano Hàn Quốc

III. Kiểm tra tay nghề, đánh giá và cấp chứng chỉ
Kết thúc khóa học, học viên sẽ trải qua kỳ thi đánh giá và được cấp chứng chỉ theo trình độ

Chứng chỉ có giá trị tòan quốc và quốc tế đảm bảo cho học viên có đủ trình độ làm việc tại bất 
kỳ Spa nào.