Trang chủ No Category Triệt lông vĩnh viễn công nghệ cao


I.Thời gian học:
 Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian 1-2 tuần 

II. Nội dung đào tạo:
1. Lý thuyết : Cơ chế mọc lông, các phương pháp triệt lông  
2. Nghiệp vụ triệt lông vĩnh viễn bằng công nghệ E-light

III. Kiểm tra tay nghề, đánh giá và cấp chứng chỉ
Kết thúc khóa học, học viên sẽ trải qua kỳ thi đánh giá và được cấp chứng chỉ theo trình độ

Chứng chỉ có giá trị tòan quốc và quốc tế đảm bảo cho học viên có đủ trình độ làm việc tại bất 
kỳ Spa nào