Trang chủ Góc báo chí Triệt lông vĩnh viễn miễn phí vào chủ nhật


 

Đến với Placencare vào mỗi chủ nhật trong tháng 4 này, 5 khách hàng nhanh chân nhất sẽ được triệt lông vĩnh viễn và trị viêm nang lông miễn phí. Chương trình là minh chứng cho những hoạt động thiết thực vì quyền lợi khách hàng của Placencare.