Tên dịch vụ

Giá lẻ 1 lần (VNĐ)

Giá thẻ 10 lần

Waxing cả chân

380,000

tặng thêm 2 buổi

Waxing đùi 300,000 tặng thêm 2 buổi
Waxing cẳng chân 300,000 tặng thêm 2 buổi
Waxing cả tay 340,000 tặng thêm 2 buổi
Waxing 1/2 tay 260,000 tặng thêm 2 buổi
Waxing Bikini 380,000 tặng thêm 2 buổi
Waxing Nách/ Mép/ Má/ Cằm 210,000 tặng thêm 2 buổi
Waxing bụng/ ngực/ lưng 380,000 tặng thêm 2 buổi